Warunki / Zasady

OŚWIADCZENIE PRAWNE

Uzyskując dostęp do dowolnego obszaru www.biomedicinenutrition.ca („Witryna”), użytkownik przyjmuje do wiadomości niniejsze powiadomienie i zgadza się z warunkami określonymi poniżej.

Informacje na tej stronie służą celom informacyjnym i nie mają na celu zastąpienia porady udzielonej przez własnego lekarza lub innego lekarza. Jeśli masz lub podejrzewasz, że masz problem zdrowotny, niezwłocznie skontaktuj się z lekarzem. Informacje i oświadczenia dotyczące suplementów diety nie zostały ocenione przez Food and Drug Administration i nie mają na celu diagnozowania, leczenia lub zapobiegania jakiejkolwiek chorobie. Recenzje klientów służą wyłącznie do celów informacyjnych. Opinie klientów odzwierciedlają wyłącznie wyniki i doświadczenia poszczególnych recenzentów i nie są weryfikowane ani zatwierdzane przez Biomedicine Holistic Healing Clinic Inc.

PRYWATNOŚCI

Biomedicine Holistic Healing Clinic Inc. zobowiązuje się do ochrony prywatności naszych klientów i gości. Dane osobowe otrzymane przez Biomedicine Holistic Healing Clinic Inc. nie są udostępniane ani sprzedawane.

Podobnie jak większość standardowych serwerów witryn sieci Web, używamy plików dziennika. Obejmuje to adresy protokołu internetowego (IP), typ przeglądarki, dostawcę usług internetowych (ISP), strony odsyłające / wyjściowe, typ platformy, znacznik daty / czasu oraz liczbę kliknięć w celu analizy trendów, administrowania witryną, zbiorczego śledzenia ruchu użytkownika i zbieraj szerokie informacje demograficzne do użytku zbiorczego. Adresy IP itp. Nie są powiązane z informacjami umożliwiającymi identyfikację osoby.

Biomedicine Holistic Healing Clinic Inc. udostępnia łącza do innych witryn internetowych, ale nie ponosi odpowiedzialności za praktyki dotyczące prywatności ani zawartość tych innych witryn.

Chociaż dokładamy wszelkich starań, aby zachować prywatność użytkownika, może być konieczne ujawnienie danych osobowych, gdy jest to wymagane przez prawo, w przypadku gdy w dobrej wierze uważamy, że takie działanie jest konieczne, aby zastosować się do aktualnego postępowania sądowego, nakazu sądowego lub procesu prawnego doręczonego nasza strona internetowa.

Jeśli planujemy wykorzystać dane osobowe użytkowników w sposób inny niż ten podany w momencie ich zbierania, powiadomimy o tym użytkowników, umieszczając wyraźne powiadomienie w naszej witrynie internetowej przez 30 dni.

Jeśli użytkownicy mają jakiekolwiek pytania lub sugestie dotyczące naszej polityki prywatności, prosimy o kontakt pod numerem 1-825-5900 lub e-mailem pod adresem biomedicineclinic@gmail.com.

ZNAKI TOWAROWE I PRAWA AUTORSKIE

Biomedicine Holistic Healing Clinic Inc. jest właścicielem i operatorem www.biomedicinenutrition.pl                                                                                                                           Witryna internetowa i pokrewne słowa, nazwy domen i logo są znakami towarowymi i stanowią własność firmy Biomedicine Holistic Healing Clinic Inc. Wszystkie inne znaki towarowe, nazwy produktów oraz nazwy firm lub logo wymienione w niniejszym dokumencie stanowią własność odpowiednich właścicieli.

Materiał zawarty na www.biomedicinenutrition.pl , w tym cała zawartość, projekt strony, tekst, grafika oraz ich wybór i układ są objęte prawami autorskimi Biomedicine Holistic Healing Clinic Inc. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.

Żadne materiały ze strony internetowej, obsługiwane, licencjonowane lub kontrolowane przez Biomedicine Holistic Healing Clinic Inc., nie mogą być kopiowane, reprodukowane, ponownie publikowane, publikowane, przesyłane ani rozpowszechniane.

Prawo i sądownictwo

Witryna (z wyłączeniem witryn, do których prowadzą linki), jest kontrolowana przez Biomedicine Holistic Healing Clinic Inc. z jej biur w prowincji Ontario w Kanadzie. Dostęp do strony internetowej można uzyskać ze wszystkich prowincji i terytoriów Kanady, a także z innych krajów na całym świecie. Ponieważ w każdej z tych jurysdykcji obowiązują przepisy, które mogą różnić się od tych obowiązujących w prowincji Ontario, wchodząc na stronę internetową, użytkownik zgadza się, że wszystkie sprawy związane z dostępem do lub korzystaniem z witryny internetowej lub jakiejkolwiek innej witryny, do której prowadzą hiperłącza, będą regulowane. zgodnie z prawem prowincji Ontario i obowiązującym tam prawem federalnym Kanady. Użytkownik zgadza się również i niniejszym poddaje się wyłącznej osobistej jurysdykcji i właściwości miejscowej sądów prowincji Ontario i przyjmuje do wiadomości, że robi to dobrowolnie i jest odpowiedzialny za przestrzeganie lokalnego prawa.

BRAK SOLICITATION

Strona internetowa i zawarte w niej informacje nie stanowią oferty ani zaproszenia do złożenia oferty kupna lub sprzedaży jakichkolwiek papierów wartościowych.

POWIĄZANE STRONY

Jeśli firma Biomedicine Holistic Healing Clinic Inc. udostępniła linki lub wskazówki do innych witryn internetowych, nie należy wyciągać wniosków ani założeń ani sugerować, że firma Biomedicine Holistic Healing Clinic Inc. ma związek z tymi witrynami, obsługuje je lub kontroluje. Firma Biomedicine Holistic Healing Clinic Inc. nie ponosi odpowiedzialności za treść lub praktyki witryn internetowych osób trzecich, do których mogą być odsyłacze do tej witryny. Ta witryna może również zawierać łącza do innych witryn internetowych obsługiwanych przez firmy stowarzyszone lub powiązane z Biomedicine Holistic Healing Clinic Inc. Podczas odwiedzania innych witryn internetowych należy jednak zapoznać się z „Warunkami użytkowania” każdej takiej witryny i nie polegać na niniejszej Umowie.

POLITYKA PRYWATNOŚCI WAGI METABOLICZNEJ

Zobowiązujemy się chronić Twoją prywatność i nie będziemy udostępniać Twoich informacji, jeśli nas o to poprosisz. Rozumiemy, że Twoje dane zdrowotne są dla Ciebie osobiste i zobowiązujemy się chronić je przed ujawnieniem osobom nieupoważnionym. Udostępnianie i wykorzystywanie informacji o kliencie jest zgodne z Ustawa o ochronie informacji o zdrowiu z 2004 r i jego regulaminów.  

Informacje osobiste

Kiedy subskrybujesz program Metabolic Balance, zbieramy Twoje imię i nazwisko, adres e-mail, adres pocztowy, numer karty kredytowej i datę ważności. Te informacje pozwalają nam przetwarzać i dostosowywać Twój plan oraz powiadamiać Cię o statusie Twojego planu. Używamy również tych informacji, aby powiadamiać Cię o zmianach na naszej stronie internetowej, nowych produktach i usługach Metabolic Balance oraz ofertach specjalnych, które naszym zdaniem uznasz za wartościowe.

Używamy informacji zdrowotnych o Tobie w celach doradczych, w celu uzyskania wynagrodzenia za poradnictwo, do celów administracyjnych oraz do oceny jakości otrzymywanej opieki i usług.

Możemy wykorzystywać osobiste informacje o stanie zdrowia, które zbieramy od Ciebie w następujących celach: aby zrealizować Twoje zamówienia na produkty lub usługi; aby przypomnieć o zaplanowanej wizycie; aby przypomnieć, że zbliża się termin nowej wizyty; opisywać alternatywne usługi, które mogą być dla Ciebie korzystne; przedstawiać Ci oferty; kontaktować się z Tobą w razie potrzeby; przegląd wykorzystania i operacji witryny; w celu rozwiązania problemów z naszą witryną internetową, naszą działalnością lub naszymi produktami i usługami; w celu ochrony bezpieczeństwa lub integralności witryny internetowej i naszej działalności.

Informacje, które zbieramy i jak je wykorzystujemy

Twoje dane osobowe będą przechowywane tylko wtedy, gdy podasz je z własnej inicjatywy, na przykład w związku z rejestracją, zgłoszeniem, formularzem zgody, ankietą, konkursem, wykonaniem umowy lub w inny sposób uczestniczysz w funkcjach naszego programu lub strony internetowej, które proszą o podanie danych osobowych.

Ponadto, jeśli kupisz lub w inny sposób zażądasz od nas produktu, publikacji lub oferty promocyjnej, możesz być zobowiązany do podania swoich danych kontaktowych i / lub informacji dotyczących płatności (takich jak numer karty kredytowej), abyśmy mogli przetworzyć Twoją prośbę.

O ile nie uzgodniono inaczej z Tobą (lub, jeśli to konieczne, z Twoim rodzicem lub opiekunem) i jak opisano w niniejszej Polityce prywatności, zebrane dane osobowe nie będą przez nas publikowane, sprzedawane ani w inny sposób przekazywane stronom trzecim poza GET Nutrition Consulting Inc. i metabolic balance GmbH z siedzibą w Isen w Niemczech. Używamy tych danych wyłącznie zgodnie z określonym celem, dla którego dane są gromadzone. Na przykład, możemy wykorzystywać podane przez Ciebie dane osobowe, aby: odpowiadać na Twoje pytania lub komentarze; administrować naszymi promocjami i witrynami; spełnić Twoje żądanie, subskrypcję lub zamówienie; i / lub w inny sposób dostarczać lub ulepszać nasze produkty i usługi. Nie będziemy wysyłać Ci żadnych biuletynów internetowych ani podobnych wiadomości e-mail, chyba że wyraźnie wyrazisz zgodę na otrzymywanie od nas takiej wiadomości. Możemy jednak przesyłać Ci powiadomienia o zmianach w naszej Polityce prywatności. Ponadto zapewniamy, że Twoje dane będą traktowane jako poufne, zgodnie z prawem.

Możesz mieć możliwość wyrażenia zgody na otrzymywanie od nas w przyszłości komunikatów promocyjnych. Jeśli wyrazisz zgodę na otrzymywanie takich komunikatów, możemy wykorzystać te informacje do: komunikowania się z Tobą w sprawie naszych produktów, usług i promocji; dostarczać Ci innych informacji, o które prosisz; i / lub ulepszać naszą ofertę produktów i usług. Zawsze będziesz mieć możliwość „zrezygnowania” z otrzymywania e-maili lub innych wiadomości w dowolnym momencie.

Komunikacja przez e-mail

Ponieważ wszelka komunikacja e-mailowa między Tobą a GET Nutrition Consulting Inc. nie jest szyfrowana, nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa wiadomości wymienianych między Tobą a GET Nutrition Consulting Inc. Z tego powodu e-mail nie powinien być używany do przekazywania pewnych wrażliwe rodzaje informacji, o których wolałbyś nie rozmawiać przez e-mail.

Wykorzystywanie danych nieosobowych

Podczas odwiedzania naszej strony internetowej przechowujemy również pewne dane nieosobowe. Te ograniczone informacje obejmują typ używanej przeglądarki i system operacyjny używany przez komputer. Nasz serwer internetowy przechowuje również liczbę odwiedzających nasze strony internetowe, liczbę odwiedzonych stron i ilość czasu spędzonego na naszych stronach internetowych. Jednak żadne z tych danych nie zawierają informacji osobistych o Tobie. Nie znamy ani Twojego adresu e-mail, ani innych danych osobowych, chyba że nam to przekażesz.

Pliki Cookies

Zbieramy informacje o ruchu w sieci za pomocą „plików cookie”. Pliki cookie to niewielkie informacje cyfrowe przechowywane przez przeglądarkę, które śledzą początkowe i kolejne wizyty, wzorce przeglądania naszej witryny internetowej oraz zamówione lub przeglądane produkty. Nasze pliki cookie nie zawierają danych osobowych, ale umożliwiają nam identyfikację Ciebie jako powracającego gościa i pomagają nam spersonalizować Twoje wrażenia z Metabolic Balance.

Dzieci

Jesteśmy zobowiązani do ochrony prywatności dzieci i nie zabiegamy świadomie o dane osobowe od dzieci poniżej 13 roku życia. Jeśli dziecko już przekazało nam dane osobowe, jego rodzic lub opiekun może skontaktować się z nami w celu usunięcia ta informacja.

Sygnalizatory sieci Web, znaczniki pikselowe i pliki cookie stron trzecich

Równowaga metaboliczna. lub zaangażowane przez nas osoby trzecie mogą używać sygnałów nawigacyjnych na niektórych stronach tej witryny. Sygnał nawigacyjny (znany również jako znacznik pikselowy lub czysty GIF) to obraz graficzny, który służy do lepszego zrozumienia wzorców przeglądania stron internetowych.

Gdy kod HTML sygnalizatora internetowego wskazuje na witrynę pobierającą obraz pikselowy, można przekazać informacje, takie jak: adres IP komputera, który zażądał obrazu; czas oglądania sygnału nawigacyjnego i jak długo; rodzaj używanej przeglądarki; wcześniej ustawione wartości plików cookie. Sygnały nawigacyjne w sieci Web nie przekazują ani nie odczytują informacji umożliwiających identyfikację użytkownika.

Ochrona informacji o klientach

Bardzo poważnie traktujemy prywatność i bezpieczeństwo Twoich danych osobowych. Używamy standardowej technologii branżowej, aby chronić bezpieczeństwo Twoich informacji. Podjęliśmy pewne fizyczne, elektroniczne, umowne i zarządcze kroki w celu ochrony informacji, które od Ciebie zbieramy. Niestety, żadna transakcja danych przez Internet nie może być nigdy zagwarantowana jako w 100% bezpieczna. W rezultacie, chociaż jesteśmy zobowiązani do ochrony Twoich danych osobowych, nie możemy zapewnić ani zagwarantować bezpieczeństwa jakichkolwiek informacji, które nam przekazujesz. Wszystkie strony trzecie, które uzyskują od nas dane osobowe (np. Usługodawcy wykonujący zadania w naszym imieniu) są zobowiązane umową do ochrony poufności i danych osobowych w sposób zgodny z niniejszą polityką i / lub wymagany przez prawo.

Niektóre lub wszystkie dane osobowe, które zbieramy, mogą być przechowywane lub przetwarzane na serwerach znajdujących się poza jurysdykcją Twojego miejsca zamieszkania, których przepisy dotyczące ochrony danych mogą różnić się od jurysdykcji, w której mieszkasz. W rezultacie informacje te mogą podlegać żądaniom dostępu ze strony rządów, sądów lub organów ścigania w tych jurysdykcjach zgodnie z przepisami obowiązującymi w tych jurysdykcjach. Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów w takich innych jurysdykcjach, dołożymy wszelkich starań, aby zapewnić odpowiednie zabezpieczenia, wymagające od podmiotu przetwarzającego dane w tym kraju utrzymania ochrony danych osobowych równoważnej z ochroną obowiązującą w kraju, w którym użytkownik relacja na żywo.

Strony internetowe osób trzecich

Nasza witryna może zawierać łącza do witryn internetowych osób trzecich, które mogą mieć inne polityki prywatności niż nasza. Nie ponosimy odpowiedzialności za działania i praktyki, które mają miejsce na tych stronach. W związku z tym zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności opublikowaną w każdej witrynie, do której można uzyskać dostęp za pośrednictwem naszej witryny.

Ankiety

Metabolic Balance może okresowo prosić klientów o udział w ankietach online lub wypełnianiu kwestionariuszy online dotyczących takich tematów, jak skuteczność programu Metabolic Balance, skuteczność reklamy i satysfakcja klienta. Wszystkie ankiety i kwestionariusze są opcjonalne, a zebrane informacje nie będą kojarzone z danymi osobowymi użytkownika. Zebrane informacje mogą być udostępniane stronom trzecim w celu poprawy satysfakcji klientów i skuteczności programu. Żadne dane osobowe żadnego użytkownika nie będą powiązane z wynikami ankiety lub kwestionariusza.

Ujawnianie informacji stronom zewnętrznym

Twoje dane mogą być udostępniane renomowanym agentom zewnętrznym Metabolic Balance w związku z przygotowaniem planu żywieniowego dla Ciebie, chyba że wyraźnie poprosiłeś nas, aby tego nie robić, jeśli wymaga tego prawo, lub w celu ochrony praw lub własności Metabolic Balance. Twoje dane zostaną udostępnione Metabolic Balance, GmbH (nasz licencjodawca i założyciel programu Metabolic Balance z siedzibą w Niemczech) oraz wszystkim jej współpracownikom i pracownikom, którzy mogą potrzebować dostępu do tych informacji w celu stworzenia osobistego planu żywieniowego i monitorowania Zapewnienie jakości. Metabolic Balance udostępnia również Twoje dane osobowe laboratoriom krwi w Ontario w celu dostosowania planu Metabolic Balance, który jest dostosowany do Twoich konkretnych potrzeb. Ujawnienie tych informacji jest istotnym elementem skutecznego dostarczenia Państwu skutecznych planów równowagi metabolicznej.

GET Nutrition Consulting Inc. udostępnia informacje pośrednikom będącym stronami trzecimi do celów rozliczeniowych oraz innym pośrednikom będącym stronami trzecimi, którzy świadczą nam usługi pomagające nam w prowadzeniu naszej działalności.

Możemy ujawnić Twoje dane osobowe pod pewnymi ograniczonymi warunkamiw następujący sposób: w razie potrzeby, jeśli uważamy, że doszło do naruszenia naszych Warunków, prawa, naszych praw lub praw osób trzecich; odpowiadanie na proces sądowy i udzielanie informacji organom ścigania lub w związku z dochodzeniem w sprawach związanych z bezpieczeństwem publicznym, zgodnie z prawem lub wymogami prawa; jeśli nasza firma lub zasadniczo wszystkie jej aktywa zostaną przejęte, Twoje dane osobowe mogą być jednym z przenoszonych aktywów; jeśli wyraziłeś zgodę na udostępnianie informacji o Twoim koncie innym członkom gospodarstwa domowego.

Dostęp do Twoich informacji

Możesz skontaktować się z nami z prośbą o dostęp, aktualizację lub usunięcie wszelkich informacji, które posiadamy o Tobie. Odpowiemy na Twoje żądanie niezwłocznie, jednak zanim będziemy w stanie udzielić Ci jakichkolwiek informacji, skorygować nieścisłości lub usunąć jakiekolwiek informacje, możemy poprosić Cię o zweryfikowanie Twojej tożsamości. Będziesz mieć również następujące prawa w odniesieniu do twoich informacji zdrowotnych, które przechowujemy w aktach: do wglądu; Kopiuj; zmienić lub poprawić nieprawidłowe informacje; rachunkowość ujawnień; żądania ograniczeń; zażądać poufnej komunikacji; otrzymać kopię niniejszej Polityki prywatności.

Twoja zgoda i powiadomienie o zmianie

Korzystając z naszego programu, planu i naszej strony internetowej wyrażasz zgodę na gromadzenie i wykorzystywanie twoich informacji przez Metabolic Balance. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki prywatności w dowolnym momencie, jednak w przypadku istotnej zmiany w naszych praktykach korzystania z informacji w przyszłości powiadomimy Cię o tym e-mailem, kiedy będziesz mieć możliwość rezygnacji nowe wykorzystanie informacji. Jeśli nie zgadzasz się z jakimikolwiek warunkami niniejszej Polityki prywatności, nie korzystaj ze strony internetowej ani nie przesyłaj żadnych danych osobowych.

Odpowiedzialność

Metabolic Balance nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe informacje i treści generowane lub rozpowszechniane przez uczestników i / lub osoby trzecie.

Egzekwowanie

Metabolic Balance regularnie sprawdza zgodność z niniejszą Polityką prywatności. Wszelkie pytania lub wątpliwości dotyczące niniejszej Polityki prywatności prosimy kierować na adres Vera Jamin pocztą elektroniczną pod adresem vera.jamin@can.metabolic-balance.com, telefonicznie pod numerem 289 828 lub pocztą na adres GET Nutrition Consulting Inc. 2979 North Service Road East, Suite 418d, L1H 6R5, Oakville, Ontario.

Nazwa:Podpis:
Data:

182585.4

Pobierz nasze formularze zgody poniżej

Formularz zgody na równowagę metaboliczną
Formularz świadomej zgody i akceptacji